Vad säger Lgr11?

Språk i allmänhet är centralt i skolans läroplan för grundskolan 2011 (Lgr11) och återkommer inom alla ämnen.

I Lgr11 under ämnet svenska står det följande:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt taloch skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. (Lgr11 s.222)

På vilket sätt stärker då bloggande elevernas språkutveckling?

Att ha en mottagare när man skriver är avgörande för motivationen. Tänk er själva, ni skriver ett PM utan mottagare. Hur motiverande är det egentligen? Ju fler mottagare desto bättre egentligen. Eleven arbetar mer med sin text och det blir mer viktigt att producera en text som de är nöjda med när de vet att ni föräldrar, släktingar, kompisar osv kan läsa texten. Att se andras texter, som ligger på liknande nivå, gör att eleven kan få inspiration av andra för att utveckla sitt skrivande. Eleven läser även mer än vanligt då den är intresserad av att läsa vad kompisarna har skrivit och kommenterat om.

Vilken kontroll finns på bloggen?

Jag modererar alla inlägg dvs. godkänner dom innan de läggs ut. Detta gäller både blogginlägg och kommentarer som är gjorda på bloggen. Bloggen har även ett spamfilter som ska ta bort eventuella oönskade inlägg. För att kommentera inlägg så krävs en form av inloggning. Facebook, twitter eller liknande fungerar ypperligt. Bilder som läggs ut döps aldrig eller kopplas aldrig ihop med elevens fulla namn. På så vis hittar inte sökmotorerna bilderna om man söker på elevens namn..

/Sigrid

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: